English

POLITICA DE  CONFIDENTIALITATE

 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt foarte importante.

 

Societatea noastră, MULTICO S.R.L., cu sediul social în Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. Arad, având cod unic de înregistrare RO 1678142 şi fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1246/1991, în calitate de autor, proprietar şi administrator al website-ului www.multico.ro şi în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viaţă privată al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.

 

Vizitatori – persoane care accesează pagina www.multico.ro, anonimi;

 

Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.

 

Deși puteţi accesa conţinutul website-ului fără a furniza vreo informaţie personală, cu excepţia cookie-urilor şi IP-ului (în acest sens te rugăm să consulţi Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completaţi online informaţii cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

 

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimţământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziţie a datelor/informaţiilor solicitate prin intermediul site-ului www.multico.ro este considerată ca reprezentând consimţământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de MULTICO S.R.L., în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

 

Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

 

Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa:

e-mail: dataprotection@multico.ro.

 

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul MULTICO S.R.L. sunt: numele şi prenumele, adresa e-mail, numărul de telefon.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularele de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs. prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.

 

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:

 

 • Pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
 • Pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent;
 • Pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • Pentru a vă transmite newsletter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent;
 • Pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;
 • Pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clienţilor de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • În scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
 • Pentru interesul legitim al societăţii; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

 

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE);

Constituţia României, republicată (art. 26);

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;

Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).

 

În cazul vizitatorilor site-ului, MULTICO S.R.L. nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP şi a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

Societatea MULTICO S.R.L. urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.

 

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi.

 

Categorii de operatori împuterniciţi:

 • programatori şi dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri, acţiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanţei site-ului web.
 • specialişti IT care se ocupă de securizarea infrastructurii, acţiune realizata prin intermediul furnizorului selectat în acest sens.
 • specialişti în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere şi pentru a preveni apariţia de vulnerabilităţi cibernetice, realizată de furnizorul selectat în acest sens.
 • consultanţi în servicii de marketing şi agenţii media contractate.

 

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care îndeplineşte cele mai înalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.

 

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastră să fie transferate strict în scopurile enumerate şi în condiţiile prevăzute în politica de confidenţialitate a societăţii.

 

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 • În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
 • În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
 • Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimţământului dumneavoastră la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea dvs. la o frecvenţă de cel mult 5 (cinci) ani;
 • În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepţia cookie-urilor şi adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica cookie.

 

MULTICO S.R.L. nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alţi terţi, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizează numai numele şi prenumele, formula de adresare domn/doamna şi adresa e-mail).

 

Utilizatorii site-ului www.multico.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu MULTICO S.R.L.:

 

Dreptul de acces la datele personale
înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

 

Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa dataprotection@multico.ro de unde puteţi afla:

 • care e scopul prelucrării datelor personale?
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

 

Dreptul la rectificarea datelor

In cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: dataprotection@multico.ro

 

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs. directă.

Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteţi solicita accesul la acestea, precum şi anumite informaţii despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veţi putea primi şi o copie a formularului completat.

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

 

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.

 

Dreptul la ştergerea datelor sau „Dreptul de a fi uitat”

este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea.
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

 

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

 

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a şterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale

semnifică una dintre următoarele situaţii:

 • Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • Dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriţi ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • Dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • Dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs. personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs. de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.

 

Dreptul de a vă retrage consimţământul

pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa dataprotection@multico.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. E-mail-ul trebuie să includă informaţii despre datele cu caracter personal pentru care doriţi să vă retrageţi consimţământul, scopul în care acestea au fost furnizate şi canalele de comunicare pentru care optaţi a vă retrage consimţământul.

 

Retragerea acordului/consimţământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum şi a colaborării. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării

se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastră sau al altui utilizator.

 

Toate drepturile menţionate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate şi semnate la sediul MULTICO S.R.L. din Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. Arad sau la adresa de e-mail: dataprotection@multico.ro cu referinţa „solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorităţii competente.

 

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.

Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.

 

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

 

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

În mod implicit, site-ul www.multico.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcţionale pentru a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informaţii despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate şi modalităţile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultaţi politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

 

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenţei cu dumneavoastră. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteţi fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveţi întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenţei dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteţi include în mesajul pe care ni-l adresaţi.

 

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile şi condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidenţiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal.

 

Puteţi urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteţi să urmăriţi linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram. Fiecare canal social-media are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesaţi site-urile lor.

 

De exemplu, dacă alegeţi să vizionaţi unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimţământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitaţi la activităţile noastre pe Facebook vi se va cere consimţământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

 

Dacă aveţi nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menţionate mai sus, trebuie să citiţi cu atenţie politicile de confidenţialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

Pentru informaţii privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilităţile de configurare pentru protejarea spaţiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/

Dacă nu doriţi ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectaţi de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

 

Pentru informaţii privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilităţile de configurare pentru protejarea spaţiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor de la Google: https://www.google.com/

 

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara MULTICO S.R.L. în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 • respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite;
 • prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informaţională sau de ordin tehnic;
 • protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei companiei MULTICO S.R.L., a utilizatorilor noştri, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.

 

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii MULTICO S.R.L. sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

 

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastră în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.multico.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.

 

Continuarea accesului dumneavoastră la conţinutul site-ului www.multico.ro constituie un accept al politicii noastre de confidenţialitate.

 

Pentru orice sugestii sau reclamaţii cu privire la conţinutul politicii de confidenţialitate vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail dataprotection@multico.ro

 

În ipoteza în care datele dvs. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecinţă se impune actualizarea acestora, va adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. Arad, cu menţiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: dataprotection@multico.ro

 

Termenul general de stocare este pe toată perioada colaborării, cât şi ulterior, pe o perioadă rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, după care vor fi şterse sau anonimizate, după caz.

 

 

 

 

Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

© 2018-2020 multico srl - all rights reserved

Politica de confidentialitate

Politica de utilizare cookie-uri

+40 256 433 018 | +40 257 278 234

J 02/1246/1991 | RO1678142